L’Ajuntament es planteja què fer amb els impostos ajornats

Fins l’1 de juny l’Ajuntament es planteja reflexionar sobre el futur dels impostos i taxes municipals ajornats quan es va decretar l’estat d’alarma a tot l’Estat. L’equip de Govern convida a la resta de grups polítics de l’Ajuntament a aportar idees sobre la situació i prendre decisions i mesures concretes sobre si cal suprimir o ajornar algún d’aquests pagaments. I això en el marc d’un pacte de ciutat per a la reactivació econòmica que proposa el Govern.

Entre d’altres i veient els efectes del confinament social, es van anul•lar els pagaments d’imposots fraccionats ajornant part de l’Impost de Bens Immobles i d’Activitats Econòmiques, la taxa de vehicles o l’actualització de padrons. També es va ajornar pel setembre la taxa de residus que habitualment arriba al mes de juliol. Ara el Govern proposa un debat obert sobre quins d’aquest pagaments s’han de suprimir definivament, com una part de la recollida de residus i de l’aigua pels comerços tancats, tal i com apunten alguns partits, o quins es poden encaixar en el calendari fiscal fins a finals d’any.

També tenint en compte la previsible baixada de l’aportació d’altres adminsitracions i l’estat actual de tresoreria de l’Ajuntament. Tota aquesta discussió, junt amb d’altres mesures de suport a l’economia local per després de l’estat d’alarma, s’hauria de fer en el marc d’un pacte de ciutat per a la reactivació econòmia. Un acord d’ampli espectre que a més dels partits polítics podría incloure les entitats econòmiques i socials de la ciutat. A la comissió de Serveis Generals, celebrada telemàticament aquest dijous, també s’han passat comptes de la compra de mascaretes, de la modificació de la plantilla per aquest any o de l’aplicació d’urgència del teletreball a l’administració local.

En aquet sentit i a causa de la pandèmia, en l’actualitat el 90 per cent de la plantilla de l’Ajuntament fa teletreball amb certa normalitat, amb pics de mil persones treballant alhora des de casa. Això ha comportat una rápida i urgent adequació dels equips informàtics, servidors i connexions per fer videoconferències, reunions i grups de treball via telemàtica, com ara les habituals comissions que debaten els punts que arribaran al ple.