L’Ajuntament estén la tarifació social a les escoles municipals de Música i Art i Disseny

L’Ajuntament estendrà el curs que ve la tarifació social a les escoles municipals de Música i d’Art i Disseny. Aquest sistema, que ja s’ha aplicat aquest curs a l’etapa de 0 a 2 anys a les escoles bressol municipals, permet que les famílies amb rendes baixes o molt baixes vegin reduïda la seva quota i les que tenen més ingressos hagin de pagar més.

La tarifació social substitueix el sistema de bonificacions i contempla nou trams de renda, al que cadascun li correspon una tarifa. És més progressiu i beneficia més famílies. D’aquesta manera a l’Escola d’Art i Disseny el nombre de famílies beneficiades passarà de 9 a 52, un 13% del total. A l’Escola Municipal de Música, passaran a ser 168, 100 més que ara, els alumnes amb rebaixa de quota, un 18% del total.

La regidora d’Educació, Teresa Ciurana, s’ha compromès a revisar les quotes en cas que hi hagi una variació significativa, sobretot a l’alça, respecte aquest curs.

L’equip de govern ha recordat que, fins i tot en els casos que s’incrementin les quotes, l’aportació de les famílies cobreixen només un 13,65% del cost total de les places de les escoles municipals.