L’Ajuntament estrena una nova borsa d’habitatge en règim de masoveria

L’Ajuntament crea una borsa d’habitatges en règim de masoveria urbana per donar sortida als pisos en desús i que no tinguin el permís d’habitabilitat. Aquest model planteja que el propietari que necessita reformar un habitatge per aconseguir les condicions mínimes per viure-hi, el cedeix a uns llogaters que n’assumeixen les obres i el manteniment durant un temps establert.

Per començar l’Ajuntament ha aportat a la borsa el primer habitatge disponible en aquestes condicions. L’habitatge no té cèdula d’habitabilitat i les obres per obtenir-la poden durar entre 6 mesos i un any. Part del cost econòmic serà assumit pel mateix Ajuntament i tècnics municipals en verificaran els treballs d’execució.

Aquest sistema presenta avantatges per ambdues parts. D’una banda els propietaris no hauran de pagar la taxa de reforma i el seu habitatge es revaloritzarà. Per l’altra banda, els llogaters no hauran de pagar cap renda mensual i tenen la possibilitat d’un contracte de llarga durada.

Les persones insteressades s’hi poden inscriure com a propietàries o llogaters. Els propietaris han de demostrar la propietat de l’habitatge que estarà lliure de càrregues, i no tenir cèdula d’habitabilitat que s’obtindrà amb les obres. Els llogaters no podran tenir d’altres habitatges en propietat i hauran de demostrar els ingressos regulars.

La nova borsa d’habitatge en règim de masoveria és una de les mesures que contempla el programa Mobilització d’Habitatges Buits, impulsat per l’Ajuntament per facilitar l’accés a l’habitatge de les persones que ho necessiten.