L’Ajuntament estudiarà un possible canvi d’usos i activitats de locals comercials

L’Ajuntament de Terrassa posarà sobre la taula un possible canvi a l’article 32 de l’Ordenança d’usos i activitats de locals comercials a la ciutat. Ho farà després que s’hagi aprovat la proposta de C’s hagi vist aprovada la seva proposta d’estudiar la supressió de la restricció aprovada el 2006 en l’esmentat article de l’ordenança, que regula l’emplaçament d’activitats comercials i que prohibeix taxativament la instal·lació d’entitats financeres, immobiliàries, consultories, asseguradores o empreses de treball temporal en baixos d’edificis ubicats en trams de vianants. La formació taronja també posa a debat les restriccions que afecten els mateixos tipus d’empreses en carrers amb trànsit rodat. L’estudi per eliminar aquesta restricció es faria de forma conjunta amb el sector comercial de la ciutat. a partir del qual L’objectiu de Ciutadans és la flexibilització d’unes condicions que considera desajustades al context econòmic actual, molt diferent al del 2006. Segons C’s, la mesura facilitaria la revitalització del comerç i reduiria la presència de locals comercials tancats als principals carrers de Terrassa.

El PP i el PSC han donat suport a la proposta de C’s, en tractar-se d’un estudi que podria aportar mesures per revitalitzar el comerç. PDeCAT s’hi ha abstingut, mentre que TeC, ERC-MES i la CUP s’hi han oposat, en considerar que el canvi de restriccions només beneficiaria entitats financeres i empreses amb alt poder adquisitiu per assumir lloguers elevats, l’autèntic problema d’arrel que quasi totes les formacions han coincidit a subratllar.

Un segon acord en la proposta de C’s insta l’Ajuntament a realitzar un cens de locals comercials buits a la ciutat.