L’Ajuntament farà canvis en la tarifa de l’aigua de l’any vinent per adaptar-la a la diversitat familiar

Les ordenances fiscals per a l’any 2025 de l’Ajuntament incorporaran canvis en la tarifa de l’aigua. Tot plegat perquè les famílies amb infants amb custòdia compartida o nens i nenes en acollida se’ls hi apliqui un factor de correcció per adaptar el cost del servei de subministrament al perfil real de la família i de cada habitatge. La proposta, que serà presentada i debatuda en el procediment d’elaboració de les ordenances fiscals per al proper any, previst per al quart trimestre d’aquest any 2024, es començaria a aplicar l’any vinent.

Concretament, la proposta de l’Equip de Govern és que aquelles famílies amb infants amb custòdies compartides puguin presentar una declaració responsable on s’informi, per part dels progenitors, que s’han separat i no tenen convivència conjunta i que els fills viuen el 50% del temps als respectius habitatges a la ciutat. Amb aquest procediment se’ls aplicaria un coeficient del 0,5% en el padró municipal a cada un dels habitatges, en el cas que tots dos estiguin situats a Terrassa. Aquesta sol·licitud tindria una vigència d’un any i es renovaria anualment.

En el cas d’aquelles famílies amb infants en acollida, s’haurà de presentar un certificat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) especificant el nombre d’infants en acollida, perquè aquests s’incorporin al nombre de persones empadronades a l’habitatge.

L’estructura tarifària vigent, que es va començar a aplicar aquest any 2024, té per objectiu incentivar l’estalvi d’aigua i al mateix temps millorar les condicions d’accés a la tarifa social, igualant-les amb les del cànon social de l’aigua, per garantir el dret humà a l’aigua a totes les llars de la ciutat.