L’Ajuntament farà habitatge públic a l’antic solar de la FUPAR del carrer Torrent

L’Ajuntament inicia les actuacions per fer efectiva la reversió al patrimoni municipal, d’aquest terreny situat al número 77 del carrer Torrent, al barri d’en Pere Parres. Aquí s’hi aixecava la fàbrica de treball especial Amat Roumens que es va traslladar ja fa més d’una dècada a Poble Nou Zona Esportiva.

Fins ara la finca no s’ha destinat a la construcció d’habitatge en règim de protecció oficial, el principal motiu de la cessió inicial que havia fet el Consistori. En el ple de desembre del 2006, l’Ajuntament va cedir a la Societat Municipal de l’Habitatge aquesta finca cantonera amb el carrer de Lluís Puig i Matas per fer-hi habitatges de protecció oficial.

El solar de gairebé mil metres quadrats (941,78) s’hi pot edificar fins a més de 2.700 metres quadrats de sostre. Des de l’Ajuntament es constata que la reversió del terreny permetrà fer efectives algunes de les polítiques d’habitatge del nou Ajuntament i posar a disposició de la ciutat més habitatge digne i assequible. L’acord del ple ja preveia la reversió automàtica de la finca en cas que no s’hi edifiqués passats 10 anys de la inscripció al Registre que es va fer el 2009.

Ara es fa l’acte notarial que constata que aquest terreny no s’ha destinat a l’ús previst en els terminis acordats i per tant fer efectiu el retorn del solar a l’Ajuntament. Segons un acord del 2007 entre l’Ajuntament i l’extinta Caixa Terrassa s’establia la prohibició de cedir a tercers drets o obligacions del conveni signat i que en qualsevol cas s’havia de mantenir el caràcter benèfic i social del projecte.

Actualment la finca està inscrita a nom d’una societat vinculada al BBVA, una entitat que no pot desconèixer aquesta càrrega contemplada en el mateix Registre de la Propietat. Des de l’Ajuntament es constata que la reversió del terreny permetrà fer efectives algunes de les polítiques d’habitatge del nou Ajuntament i posar a disposició de la ciutat més habitatge digne i assequible.