L’Ajuntament farà un crèdit de 4,3 milions per pagar 15 autobusos nous

El ple de juny aprovarà un crèdit de 4,3 milions per al finançament dels 15 vehicles nous que arribaran en les pròximes setmanes. Es tracta d’un pressupost per als pròxims deu anys a un interès variable del 2,3 per cent. L’Ajuntament també contractarà una assegurança per als 6 vehicles híbrids per 5.000 euros any i vehicle. Aquesta assegurança representa un important estalvi atès que una bateria d’aquests vehicles costa prop de 50.000 euros.

Pel pressupost del 2018, l’Ajuntament pagarà a l’empresa Municipal d’autobusos, TMESA, 5,6 milions d’euros, la mateixa xifra que l’any passat i que al final ha representat un estalvi d’1,1 milions. Aquesta rebaixa surt del pressupost de liquidació del 2016 i es deu a la rebaixa del combustible, al decrement en el manteniment, l’augment dels ingressos pels viatges i l’aportació del cèntim sanitari.

D’altra banda la Comissió de Territori ha estudiat un conveni amb la Fundació Privada Sant Llàtzer, per a l’expropiació d’una part de la finca de Torrebonica. Es tracta de 212.000 metres quadrats al voltant de l’edifici principal que es comprarà amb un pagament de 600.000 euros en els pròxims 6 anys per completar els 4,7 milions que val la finca. En els últims anys, l’Ajuntament ja ha pagat 1,3 milions d’euros a la Fundació en concepte de subvenció i que comptabilitzen per a l’expropiació. La propietat d’aquests terrenys garanteixen la continuïtat i preservació de la Via Verda i eviten qualsevol construcció fora de l’ordenament.