L’Ajuntament ha reduït a més de la meitat els expedients pendents del Padró Municipal

L’Ajuntament de Terrassa ha reduït el nombre d’expedients pendents d’incorporar al registre del Padró Municipal d’Habitants de la ciutat de més de 700 el passat mes de juny, a 269 a l’octubre. Aquesta reducció respon a la voluntat del govern municipal de donar resposta a l’acumulació de sol·licituds sense resoldre, així com per establir estratègies que facilitin la gestió de les demandes d’empadronament i agilitzar-ne el tràmit.

El mes de juny de 2020, des de l’Ajuntament de Terrassa es va emetre un informe sobre la gestió del Padró Municipal d’Habitants, on s’informava a les entitats socials de la ciutat que durant l’any 2019 s’havien acumulat un important nombre d’expedients de sol·licituds d’empadronament pendents de tramitar. En aquest sentit, també es comunicava que s’havien iniciat diferents accions per millorar la situació i poder garantir a la ciutadania el dret i l’obligació d’empadronar-se.

Així, es va emprendre una campanya intensiva d’inspeccions que permetés reduir el nombre d’expedients pendents, fent un esforç per tancar les sol·licituds històriques per apropar el temps de resposta de les sol·licituds als 3 mesos. A dia d’avui, el gruix de demandes pendents es concentren en el període de juny a octubre 2020, i per tant, estarien dins el termini de resolució establert.