230214 Reunió Favt 4

L’Ajuntament i la FAVT treballaran colze a colze per dinamitzar el teixit associatiu veïnal

L’Ajuntament de Terrassa i la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT) han signat un conveni de col·laboració per treballar conjuntament en la potenciació i dinamització del teixit associatiu veïnal de Terrassa. L’acord estableix que l’Ajuntament farà una aportació anual a la federació per tal de facilitar la contractació del personal necessari i altres despeses de gestió administrativa, laboral i comptable per al desenvolupament de la seva activitat general. La FAVT es compromet consolidar les accions dels seus programes de dinamització, com les gestions de suport a les entitats federades, campanyes cíviques, comissions de treball, tallers i accions formatives, entre altres.

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, considera que «tant l’Ajuntament com la FAVT treballem amb el principal objectiu de millorar la vida dels terrassencs i les terrassenques. Aquest conveni té molt sentit, és la manera de refermar el teixit associatiu veïnal de la ciutat i reconèixer el valor de les seves accions al territori». En aquest sentit, Ballart afirma que «és un pas més cap a la millora de la nostra ciutat: els barris constitueixen la unitat territorial que permet visualitzar amb millor detall la diversitat de la població de Terrassa i detectar amb més precisió les mancances pel que fa al nivell i la qualitat de vida. D’aquí la importància de treballar des dels barris per la ciutadania que resideix als
barris».

L’Ajuntament de Terrassa farà una aportació econòmica per garantir el funcionament ordinari de la FAVT, en funció de la disponibilitat pressupostària, de manera anual i durant la vigència del conveni, que és inicialment de quatre anys. L’aportació econòmica per a l’any 2023 serà d’un màxim de 21.000 € corresponent al concepte de funcionament general de l’entitat. L’aportació per als anys següents
s’estipularà cada any.

Aquest conveni reconeix la FAVT com a entitat amb forta implantació a la ciutat i amb un ampli recorregut i experiència en l’àmbit de defensa veïnal i també com entitat interlocutora amb l’Ajuntament de Terrassa, en matèria veïnal i de defensa de l’interès general.

230214 Reunió Favt 4

[Font imatges: Ajuntament de Terrassa]