L’Ajuntament i Mina, arriben a un acord de traspàs del servei d’aigua a la nova EPEL

L’Ajuntament  i Mina  han arribat a un acord  de traspàs del servei d’aigua a la nova EPEL, per garantir el nou model de gestió, a partir del proper 10 de desembre.

L’Ajuntament de Terrassa i Mina, Aigües de Terrassa, han arribat a un acord que facilita la continuïtat del servei d’abastament d’aigua en les millors condicions i per garantir la qualitat en la seva prestació amb el nou model de gestió pública de l’aigua a partir del proper 10 de desembre de 2018, dia en què la pròrroga forçosa de la concessió del servei a Mina haurà arribat al seu termini i a partir del qual el servei es gestionarà mitjançant l’Entitat pública Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL.  Amb aquest objectiu, l’Ajuntament es compromet a analitzar l’ús de béns i serveis dels que Mina disposa, i que poden ser d’interès per la EPEL a l’hora d’assumir la gestió del servei, i alhora, Mina es compromet a rebaixar el nivell de judicialització de l’expedient d’aprovació del nou model de gestió pública, que ha estat recorregut per la via contenciosa-administrativa per part de Mina, i a col·laborar lleialment en el traspàs del servei.

L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, valora molt positivament que «s’hagi pogut establir un diàleg amb Mina per acordar el traspàs del servei a l’Entitat pública», i confia «que aquest acord obri una nova etapa de relacions que permeti rebaixar el nivell de judicialització del nou model de gestió pública». Per la seva part, Marià Galí, president de Mina, s’ha mostrat “satisfet per l’acord i agraeix a l’Ajuntament els esforços realitzats per assolir aquesta entesa que garanteix la continuïtat del servei tot respectant els acords municipals i que permet continuar comptant amb el coneixement i experiència de més de 175 anys de Mina al servei de la gestió de l’aigua a Terrassa”

L’Ajuntament i Mina estan abordant les condicions del contracte de lloguer de les aplicacions informàtiques de Mina, necessàries per a una òptima gestió del servei, de les actuals oficines d’atenció a l’usuari ubicades al carrer Societat, dels magatzems i instal·lacions, així com altres dependències, aspectes que faciliten la correcta i immediata continuïtat del servei. El contracte es planteja per una durada de 5 anys, i s’està estudiant el seu cost d’acord amb els preus del mercat.

També s’ha acordat que l’EPEL adquirirà els cabals d’aigua dels minats i pous de titularitat de Mina, que representen aproximadament un 10% de l’aigua subministrada a Terrassa.