L’Ajuntament impulsa noves mesures per millorar el reciclatge de residus orgànics

L’Ajuntament de Terrassa llança un pla d’actuació per millorar el reciclatge de residus orgànics a la ciutat. Actualment a Terrassa la xifra de reciclatge orgànic es situa al 35%, i l’objectiu és arribar al 65% a l’any 2035, la fita marcada per la Unió Europea.

El propòsit principal de l’Ajuntament és reduir els residus impropis als contenidors orgànics. La primera mesura que s’iniciarà és el canvi de les tapes de 99 contenidors per altres amb una boca més petita, per dificultar que es llencin altres residus. Aquest canvi s’aplicarà durant les properes setmanes als contenidors en la zona est de la ciutat.

El pla de reciclatge s’ajusta només a la fracció orgànica perquè la qualitat i la quantitat de reciclatge no és l’adequada. Segons un estudi de l’Ajuntament, durant l’any 2020 es van recollir a Terrassa més de 8.500 tones de matèria orgànica, que representen només el 10,21% dels residus generats, molt lluny de l’objectiu del 38%. L’estudi també remarca que l’abocament de restes impròpies a contenidors orgànics ha incrementat fins al 17%. 

Aquestes noves mesures aniran acompanyades d’una campanya de divulgació a través de xarxes socials per informar a la ciudadania i conscienciar sobre la importància de la recollida selectiva.