L’Ajuntament inicia una campanya per fomentar la recollida selectiva de residus

L’Ajuntament de Terrassa ha impulsat una campanya informativa i de sensibilització per millorar la recollida de residus a la ciutat. En col·laboració amb les empreses Ecoembes i Ecovidrio, l’objectiu principal d’aquesta acció és fomentar la consciència sobre la importància de la recollida selectiva, sobretot la d’envasos, vidre i paper.

Fins al mes de gener, un equip informatiu reforçarà a peu de carrer les explicacions sobre quines deixalles s’han de separar de manera selectiva per després dipositar-les als contenidors corresponents.

Terrassa vol millorar els índexs de reciclatge, que actualment se situen al 40,57%. Com a objectiu per l’any 2030, l’Ajuntament vol arribar a la xifra del 60% marcada per la Unió Europea. Pel que fa a les deixalles generades, cada terrassenc produeix més d’un quilo de residus al dia, una xifra que hauria de disminuir fins als 800 grams per assolir el model de reciclatge ideal.

L’Ajuntament està treballant en la nova Ordenança de Neteja i Gestió de Residus, que suposa una millora de la normativa actual i afavoreix noves mesures per incrementar la recollida selectiva.