L’Ajuntament no descarta reconstruir de nou el pàrquing del Portal de Sant Roc

L’Ajuntament no descarta cap actuació al pàrquing del Portal de Sant Roc que, des del mes de desembre, està reforçant la seva estructura amb una sèrie de puntals. Aquesta mesura és provisional a l’espera que es decideixi què fer de forma definitiva: o rehabilitar-lo o tirar-lo a terra i reconstruir-lo de nou.

El pàrquing està gestionat des de fa 47 anys per Aparcamientos Subterràneos de Tarrasa, ASTASA. El 2022 s’acaba la concessió i per aquest motiu l’Ajuntament va demanar a l’empresa documents per conèixer el seu estat. Aquests van generar dubtes i per això va encarregar un estudi a la UPC, que va recomanar reforçar l’estructura i prohibir la circulació de vehicles pesants pel Portal de Sant Roc.

El 28 de desembre es van començar a col•locar uns puntals provisionals, que, ara s’estan substuint per uns de permanents.

L’estabilitat del pàrquing, però, no està compromesa i en aquest temps no ha deixat de funcionar a ple rendiment, amb les 231 places operatives de les tres plantes.

L’Ajuntament, d’aquí al 2022 també haurà de decidir si obre un concurs públic i segueix optant per la gestió indirecta o bé opta per la directa.