L’Ajuntament obre borsa de treball en Treball Social i Educació Social

L’Ajuntament de Terrassa obre la borsa de treball de diplomats en Treball Social i en Eduació Social per obrir un procediment àgil per a les substitucions amb caràcter temporal que es puguin donar en els serveis municipals.

Per optar a formar part d’aquestes bosses de treball cal presentar sol·licitud a la Seu Electrònica de l’Ajuntament https://aoberta.terrassa.cat/ocupacio/detallOferta.jsp?id=3527. Fins al 26 de febrer. Totes les persones aspirants participaran en un concurs de mèrits.

D’altra banda, l’Ajuntament també ha obert el procés per a la contractació urgent i temporal d’una tècnic/a superior geògrafa, per a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. El sistema de selecció es farà mitjançant concurs-oposició i el nomenament com a funcionari interí temporal tindrà una durada mínima d’un any.

El procés també generarà borsa de treball de tècnics/ques superiors geògrafs/es per cobrir baixes temporals. Les persones candidates poden presentar instància fins al proper 19 de febrer, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=6821.