L’Ajuntament obre dues convocatòries d’ajuts per a habitatges destinats a lloguer social

L’Ajuntament obre dues convocatòries d’ajuts per a habitatges destinats a lloguer social. Es tracta de dues subvencions de la Societat Municipal d’Habitatge, adreçades a persones propietàries d’habitatges buits que vulguin destinar-los al lloguer.

D’una banda, per defugir l’impacte de l’IBI, i de l’altra, per cobrir part del cost de les obres de rehabilitació. S’hi podran acollir persones particulars propietàries d’un habitatge a Terrassa, quedant excloses les entitats financeres, empreses constructores i agències immobiliàries.

En el primer cas, s’atorgaran ajuts per cobrir el 50% de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent al 2018. El pressupost municipal per a aquesta convocatòria és de 15.000€.

En el segon cas, l’objectiu és subvencionar les reformes necessàries a l’habitatge, en cas d’estar en mal estat o els manqui la cèdula d’habitabilitat. L’import serà com a màxim de la meitat del cost de les obres, amb un màxim de 3.000€, ampliable a 5.000€ en cas d’incloure treballs de millora energètica. Per a aquest ajut, l’Ajuntament compta amb un pressupost de 95.000€.

El termini de presentació de sol·licituds ja està obert i finalitza el 15 d’octubre. Es podran presentar presencialment a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana  o bé de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica.

Actualment Terrassa disposa d’una borsa de lloguer social de 611 habitatges, tots ells en ús. El servei ofereix mediació i assessorament municipal en tot el procés, una assegurança multirisc per a l’habitatge mentre el contracte sigui vigent i assistència jurídica gratuïta en casos d’impagament.