L’Ajuntament obre la consulta prèvia per regular la tarifa de l’aigua

L’Ajuntament obre una consulta pública prèvia per elaborar l’ordenança fiscal que ha de regular la futura tarifa de l’aigua de la nova empresa municipal. Es tracta d’un procediment administratiu que fins al 19 de juny recollirà les aportacions de la ciutadania, empreses, entitats i agents implicats, sobre l’instrument fiscal que ha de permetre la recaptació pel bon funcionament del nou servei.

El reglament diu que s’ha de demanar l’opinió dels agents més representatius sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i l’oportunitat de l’aprovació, els objectius de la norma i les possibles alternatives reguladores. I tot això abans que el nou servei entri en vigor quan finalitzi la pròrroga de la concessionària i gestioni el servei la nova Entitat Pública Empresarial Local, EPEL, a partir del 10 de desembre.

Tota la informació relacionada amb aquest procés previ al projecte d’ordenança es pot trobar al portal de Govern Obert de l’Ajuntament, on també s’hi pot participar a través del correu electrònic ingressos@terrassa.cat. El passat 22 de març el Ple Municipal va donar definitivament la llum verda al canvi de forma de gestió del servei d’aigua i del Reglament de Subministrament domiciliari i Estalvi d’aigua del municipi.