L’Ajuntament ofereix 300 places de formació professionalitzadora per a la millora de l’ocupabilitat

L’Ajuntament de Terrassa, a través de Foment, iniciarà aquest mes de desembre la convocatòria «Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries» (FOAP), promoguda pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Aquest programa consta d’una sèrie de formacions professionalitzadores, la major part de les quals permeten a aquelles persones que les cursen obtenir certificats de professionalitat que acrediten les seves competències en una ocupació determinada.

El requisit per a inscriure’s és estar donat d’alta al SOC com a demandant d’ocupació, ja sigui per estar en situació d’atur o bé per cercar una millora de feina.

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és donar resposta tant a les necessitats de formació i ocupació de les persones participants, com de les empreses del territori que necessiten personal amb un perfil i coneixements determinats. En aquesta edició s’impartiran 14 certificats de professionalitat, 2 formacions d’anglès i 4 accions complementàries transversals, entre les quals podem trobar cursos sobre confecció i publicació de pàgines web, muntatge i manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques, atenció sociosanitària a persones en institucions o serveis auxiliars d’estètica.

Totes les accions formatives que s’ofereixen consten d’una part de formació teoricopràctica i, posteriorment, la realització d’un mòdul formatiu de pràctiques professionals no laborals que permet a les persones estudiants posar en pràctica els coneixements adquirits en un entorn laboral real, a empreses del municipi.

Per a dur a terme aquestes accions s’hi destinarà 678.423 euros, a càrrec de la Conferència Sectorial del Sistema de Qualificacions i Formació Professional, del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

A la convocatòria anterior de la FOAP, finalitzada aquest 2022, s’han format un total de 308 persones. D’aquestes, un 99,35% s’han certificat, és a dir, han superat amb èxit el curs formatiu. I d’aquestes, un 28,10% s’han inserit al mercat laboral just després d’acabar la formació.