ajuntament façana atri raval montserrat

L’Ajuntament ofereix la possibilitat de pagar els impostos en 2, 4 o 6 terminis

L’Ajuntament de Terrassa ofereix la possibilitat de personalitzar els impostos en 12, 6 o 4 terminis anuals. Per acollir-se a aquesta modalitat cal sol·licitar-ho abans del dia 20 de desembre de l’any en curs, perquè sigui efectiu l’exercici següent.

Per poder adherir-se a aquest sistema no s’ha de tenir deute pendent amb l’Ajuntament i s’ha de tenir domiciliat el pagament de les quotes en un únic compte.

En el cas de la periodicitat mensual, els pagaments es cobraran els dies 5 de cada mes, des del 5 de gener al 5 de desembre. Si s’opta per pagar els impostos en 6 terminis, les quotes es cobraran els dies 5 de febrer, 5 d’abril, 5 de juny, 5 d’agost, 5 d’octubre i 5 de desembre. Finalment si s’opta per pagar trimestralment, el rebut es domiciliarà els dies 5 de febrer, 5 de maig, 5 d’agost i 5 de novembre.

L’Ajuntament fa una estimació de l’import de les quotes que la persona contribuent ha de pagar en cada fracció, a partir de les dades de què disposa. Al llarg de l’any,
el consistori fa les regularitzacions necessàries per adequar les quotes a l’import actual dels tributs.