L’Ajuntament opta per a la gestió indirecta dels busos

L’equip de govern ha decidit, finalment, optar per una gestió indirecta del servei de busos municipal. Ho ha fet després de valorar l’informe que va encarregar a l’Associació de Muncipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), que havia d’analitzar els dos models possibles, el de gestió directa i indirecta. L’AMTU conclou que la gestió indirecta a través d’una empresa concessionària és la millor opció, atenent-se a criteris d’eficiència i qualitat del servei i tenint en compte «les limitacions pressupostàries actuals i la capacitat d’endeutament». L’informe detalla un seguit d’avantatges pel fet de concedir el servei de busos a una empresa privada: tots els riscos són de l’operador; l’aportació municipal no té fluctuacions anuals durant els anys de concessió; l’expertesa de l’operador privat aporta un plus d’experiència i menys limitacions legals en la contractació de recursos humans. Ara bé, un dels avantatges més importants per l’equip de govern és que les inversions no computen a l’Ajuntament i això facilita la renovació de la flota.

El govern municipal ha destacat les diferències entre el servei de busos i el de subministrament de l’aigua alhora de comparar els dos models.

L’Ajuntament recalca que el cost del servei, tant si és amb gestió directa o com en gestió indirecta, és el mateix per a les arques municipals: uns nou milions d’euros l’any. L’objectiu és que el servei de bus es pugui licitar abans d’acabar l’any.