L’ajuntament organitza tallers sobre gestió emocional i bon ús de les TIC per a joves

L’Ajuntament de Terrassa organitza aquest desembre tres activitats que tenen com a objectiu proporcionar al jovent, a les seves famílies i a les persones que hi treballen eines i recursos per a una millor gestió personal de la situació provocada per la Covid-19. Tots tres tallers s’impartiran per via telemàtica. Les inscripcions es poden fer a www.casabaumann.cat fins els 8 de desembre.

Dos dels tallers giren al voltant de les diferents fases de resposta emocional que les persones experimenten en situacions difícils, que comporten pèrdues i renúncies com l’actual. Un està adreçat al jovent i un altre a professionals que treballen amb persones joves. El tercer taller, adreçat a les famílies, se centra en les bones pràctiques en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), en un moment que està propiciant que el jovent faci un ús encara més intensiu de l’habitual d’aquestes tecnologies, amb totes les conseqüències que això pot tenir en l’àmbit familiar.

Taller de suport emocional
Durada: 2 hores
Dates i horari: el taller tindrà cinc edicions: 10 i 14 de desembre de 10 a 12 h i 9, 11 i 15 de desembre de 17 a 19 h.
Destinataris: joves
Places: 12 per sessió. Algunes de les persones assistents hi participaran derivades pel servei de joventut, però també hi ha places obertes al públic en general.
A càrrec de: Creu Roja

Taller dirigit a joves dedicat a entendre com reaccionem els humans en situacions crítiques i a acceptar els comportaments humans com a primer pas per a una millor gestió emocional, així com a donar eines i estratègies per reduir l’estrès i superar situacions difícils.

Taller de primers auxilis psicològics
Durada: 10 hores
Dates i horari: consta de cinc sessions de dues hores cadascuna, els dies 14 i 21 de
desembre i 11, 18 i 25 de gener de 15.30 a 17.30 h.
Destinataris: professionals que treballen amb joves.
Places: 14.
A càrrec de: Creu Roja

El taller té per objectius donar nocions bàsiques per entendre com reaccionem davant d’una situació estressant o traumàtica i donar eines i estratègies per abaixar l’estrès, aprendre a donar el suport a les víctimes d’un incident crític i tenir eines per actuar a l’hora d’ajudar una persona que està en un procés de dol i ajudar a detectar quan una persona pateix estrès posttraumàtic. Amb la realització d’aquesta formació s’aconseguirà un certificat de Primers auxilis psicològics amb l’assistència del 80%.

Taller per a pares i mares sobre habilitats educatives en el bon ús de les TIC en l’àmbit familiar
Durada: dues sessions de 2 hores
Dates i horari: 15 i 17 de desembre de 17 a 19h.
Destinataris: famílies
Participants: Mínim 10 persones
A càrrec de: Prevenciópuntcat (entitat especialitzada en prevenció de les addiccions en joves i adolescents). Taller organitzat per la Diputació de Barcelona.

El taller té per objectiu dotar els pares i mares d’habilitats educatives per millorar el seu rol parental davant l’ús de pantalles (mòbil, tauletes, videojocs…), informant sobre els avantatges i els riscos associats a les TIC. El taller facilita un espai de reflexió i acompanyament on les persones participants obtindran eines i recursos per prevenir i gestionar les situacions problemàtiques derivades de l’ús de pantalles i proporcionarà pautes bàsiques per aprendre a fer-ne un ús responsable.