L’Ajuntament posposa l’aprovació dels pressupostos del 2022

El Tribunal Constitucional ha anul·lat la fórmula utilitzada per calcular  l’anomenat impost de les plusvàlues, que cobren els ajuntaments per la venda d’un habitatge.  La sentència però no té efectes retroactius en els casos que hi hagi un pronunciament judicial en ferm.

El TC considera inconstitucionals i nuls diversos apartats de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, perquè estableix un mètode per calcular l’impost que dona per fet que el valor dels terrenys sempre puja. En concret, el TC ha declarat inconstitucional part de l’article 107, que establia fins ara la base imposable de l’impost, i fixava com s’ha de calcular.

És el tercer cop que el tribunal dicta contra la reforma de la norma feta pel govern d’Aznar el 2004. Ja durant el 2017 va declarar nul l’impost si no hi havia guanys i el 2019 en els casos que la quota a pagar fos més alta que l’increment real que hagués aconseguit el venedor.

Aquesta tercera sentència respon a un recurs del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia

L’Ajuntament suspèn l’aprovació dels pressupostos
Davant d’aquesta sentència l’Ajuntament de Terrassa ha decidit posposar l’aprovació dels pressupostos, prevista en un ple extraordinari la setmana que ve, el 3 de novembre. L’equip de govern ha argumentat que un anul·lar la fórmula del càlcul de la plusvàlua suposa no poder aplicar-la, a l’espera de conèixer els detalls de la sentència o d’algun moviment legislatiu des del govern central. L’impost de plusvàlua suposa uns ingressos d’uns 12 milions anuals a les arques municipals; d’aquí a desembre, un milió i mig. El ple extraordinari per a l’aprovació de les ordenances es manté per al 3 de novembre.