L’Ajuntament prepara una campanya de difusió del Proctocol de Dol en cas de feminicidi

El Consell Municipal d’Igualtat s’ha reunit de forma ordinària en el que la regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García Protocol, ha presentat el Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista a la ciutat de Terrassa.

Aquesta ha estat la primera sessió del Consell des de l’aprovació, a finals de 2018, del protocol, que va ser impulsat el 2016 per aquest mateix òrgan. A la reunió s’ha parlat també sobre la campanya de difusió i adhesió que prepara el servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa, adreçada a entitats i empreses, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim de mostres de rebuig i condemna pública en cas de feminicidi.

El Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista recull tant les accions de condemna pública com l’abordatge del dol en els centres educatius, així com un circuit d’atenció i un catàleg de recursos de suport emocional i material que els diferents serveis municipals prestaran a les famílies de les víctimes. També inclou recomanacions per als equips professionals que intervenen, ja sigui des de l’àmbit de la comunicació com en l’atenció personal i l’acompanyament.