Riera Del Palau

Demanen 74.000 euros a l’ACA per netejar les lleres de les rieres

L’Ajuntament de Terrassa ha presentat dos projectes a la convocatòria d’ajuts de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per tal que els ens locals puguin fer actuacions de manteniment i conservació de lleres urbanes. El primer és per actuar a la riera de les Arenes, en el tram entre el pont del carrer Matagalls i la confluència amb la riera del Palau. El segon preveu actuar a la riera del Palau, en el tram entre l’autopista C-58 i la confluència amb la riera de les Arenes.

Es donaria continuïtat als treballs que l’any passat va realitzar l’Ajuntament per mantenir en bones condicions de desguàs les lleres urbanes de les rieres. L’import total per executar els dos projectes s’acosta els 90.000 euros i l’Ajuntament sol·licita a l’ACA una subvenció per valor d’uns 74.000 euros. Les actuacions se centren a eliminar la canya americana (Arundo donax), una espècie invasora. També els plomalls (Cortaderia selloana) que han sobreviscut a les anteriors actuacions de manteniment i conservació. En el cas de la riera del Palau, aquests treballs i la retirada de rizomes afectaran més de 5.000 m² de superfície. A més, en els talussos on es detecti un possible risc de desestabilització, es preveu col·locar una manta orgànica antiherbes. Pel que fa als treballs que es duran a terme a la riera de les Arenes, aquests afectaran a uns superfície superior als 800 m2.

Els projectes presentats a l’ACA han de tenir la funció de reduir el risc d’inundacions, garantir el flux d’aigua en cas d’avinguda i eradicar espècies vegetals invasores.