L’Ajuntament presenta dos projectes a la convocatòria de subvencions de l’ACA

L’Ajuntament de Terrassa ha presentat dos projectes a la convocatòria d’ajuts de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per tal que els ens locals puguin fer actuacions de manteniment de lleres urbanes de rieres i torrents. D’aquesta manera, es vol garantir el flux d’aigua en cas d’avinguda. Tenen un import d’execució superior als 120.000 euros.

El primer contempla la neteja i conservació del tram urbà de la riera del Palau, en la zona compresa entre els jutjats i el gual de l’autopista C-58. Aquest tram urbà té una longitud de 1,49 km i, en aquest cas, es preveu retirar la vegetació que obstaculitza el pas de l’aigua i replantar amb plantes autòctones. El pressupost d’execució és de 96.416 euros i el termini màxim és de tres mesos. Aquesta actuació donaria continuïtat els treballs que duts a terme l’any passat per l’Ajuntament per mantenir en bones condicions de desguàs la llera urbana de la riera del Palau.

El segon preveu netejar de vegetació de dos trams del torrent de Vallparadís. Sumen un total de 352 metres de longitud. El tram nord, a l’alçada del camí de Can Carbonell i la B-40 i, es retirarà l’abundant vegetació que dificulta el pas de l’aigua. Al tram sud s’eliminarà la gran quantitat de canyissars que hi ha i que poden provocar problemes de desguàs al torrent i la riera avall. El pressupost d’execució d’aquest projecte és de 24.764 euros i el termini màxim de les obres és de dos mesos.