L’Ajuntament presenta quatre projectes per modernitzar els mercats als fons Next Generation

L’Ajuntament de Terrassa ha presentat quatre projectes a la convocatòria d’ajudes del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançades pels fons europeus Next Generation. Es tracta de diferents actuacions al Mercat de la Independència i al Mercat de Sant Pere, per transformar els equipaments, optimitzar les instal·lacions i incorporar serveis de valor afegit a través de la tecnologia per generar una experiència de compra-venda millorada i més agradable gràcies a la transformació digital, la millora de l’eficiència energètica i el confort, el reacondicionament de diverses àrees comercials i la incorporació de la tecnologia.

La suma dels quatre projectes té un cost de 4.757.037,54 euros, dels quals 2.072.764,88 euros formen el paquet de mesures que ha entrat en aquesta convocatòria, per complir amb el marc temporal establert per a l’execució del projecte i per no alterar el normal funcionament dels mercats. D’aquests, 801.154 euros (un 46,7% del projecte), a més del cost de l’IVA dels projectes, es cofinançaran amb fons municipals, mentre que la resta s’espera que arribin a través de la convocatòria del Ministeri. El consistori preveu que, si es reben els ajuts, els treballs que s’han presentat a la convocatòria d’enguany estiguin finalitzats el 31 de desembre de 2022.

Les obres de reacondicionament del Mercat de la Independència és un dels projectes que s’ha presentat a la convocatòria d’ajuts del fons Next Generation. En concret, es busca millorar el seu confort tèrmic i lumínic sota les premisses que marquen l’eficiència i la sostenibilitat energètica dels edificis. Per aconseguir-ho, es proposa dur a terme tres lots d’actuacions, valorats en 4.179.780,56 euros. D’aquests, només s’ha presentat el primer a aquesta convocatòria, amb un cost de 1.495.507,90 euros, i que es centra en la reparació de la coberta, de l’estructura, de la lluerna lineal i del sistema de sanejament. Els lots 2 i 3 de treballs es centren en la reparació de les obertures i dels porticons de la façana, així com la reparació de l’envoltant del mercat, i estan pressupostats en 2.684.272,66 euros.

El segon projecte que s’ha presentat a la convocatòria del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme és el reacondicionament del Mercat de Sant Pere mitjançant la rehabilitació de la xarxa de sanejament. Aquests treballs tenen un cost de 204.399,83 euros, en el que s’inclouen actuacions al sistema estructural; la compartimentació dels interiors horitzontals; en el sistema d’acondicionament, instal·lacions i serveis; i en el sistema de recollida, canalització i d’evacuació d’aigües.

Un altre dels projectes que s’han presentat es basa en la instal·lació de punts d’entrega intel·ligents ens els dos mercats municipals. Es tracta de taquilles intel·ligents i refrigerades que pretenen facilitar la compra als clients tradicionals, així com la seva recollida i, a més, dotar als mercats d’una solució omnicanal que permeti oferir un sistema online de «Click&Collect». Aquest projecte té un cost de 42.857,15 euros.

Un quart projecte presentat a aquesta convocatòria dels fons Next Generation es centra en la transformació digital dels mercats municipals, amb un cost total de 300.000 euros. Ho preveu a través d’actuacions per a la incorporació d’un sistema de telegestió, que permet millorar la prestació del servei i el cost energètic monitoritzant les instal·lacions en temps real per detectar-ne possibles incidències; de control d’accessos, que pretén optimitzar el confort i l’eficiència energètica basant-se en el flux de persones als equipaments; i la instal·lació de wifi, per dotar al teixit comercial d’eines per a la transició al món digital que afavoreixin el comerç electrònic.