L’Ajuntament proposa un seguit de mesures per lluitar contra la segregació escolar

L’Ajuntament ha presentat al Consell Escolar Municipal les conclusions de l’estudi ‘L’escolarització a Terrassa’, elaborat per dues sociòlogues de la UAB, Florencia Kliczkowski i Judith Jakovkis, amb el suport de la Diputació. Les conclusions ratifiquen l’informe presentat, fa dos anys, pel Síndic de Greuges de Catalunya: l’índex de segregació escolar d’alumnat d’origen estranger a Terrassa és especialment notori, en l’etapa de primària, a l’escola pública; a secundària persisteix, però s’atenua una mica.

Per fer-hi front l’estudi proposa un seguit de mesures. L’equip de govern municipal recorda que algunes d’elles ja estan en marxa tot i que, aquesta, és una competència del Departament d’Ensenyament. Les propostes es resumeixen en una millor planificació que permeti un nombre de places suficient per a tot l’alumnat i una adscripció justa; més acompanyament a les famílies, corresponsabilitat de tots els actors i treball en xarxa de les administracions i la comunitat educativa.

Pel que fa a la planificació, aquest curs el Servei d’Educació ha incrementat la reserva de places en dues zones d’escolarització, 105 a P3 i 170 a 1er d’ESO, per a alumnat amb necessitats educatives especials per raons socioeconòmiques.

El Consell Escolar Municipal ha aprovat l’informe, però ha expressat la preocupació perquè les mesures que s’hagin d’implementar no vinguin acompanyades dels recursos pertinents.

Un factor que no ajuda en aquesta lluita per una millor equitat escolar és l’elevada matricula viva registrada aquest any. 708 matriculacions han arribat fora de termini.