L’Ajuntament rebutja l’acord entre la FEMP i el Govern espanyol sobre els romanents municipals

La Junta de Portaveus ha aprovat una moció per a la suficiència financera dels ens locals, amb el vot a favor de tots els grups municipals i l’abstenció del PSC.

Amb la mesura el consistori s’adhereix a la moció impulsada conjuntament per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya que destaca el paper clau de les administracions municipals en la gestió de l’emergència de la Covid-19, una situació que ha evidenciat les limitacions econòmiques i financeres dels mitjans locals per poder assumir una recuperació social i econòmica amb garanties.

 El document també apel·la al principi de suficiència financera dels ens locals que ha de garantir els recursos necessaris per fer front a les necessitats de la ciutadania, més encara en una situació de crisi com la que estem patint.

 Es manifesta el rebuig de l’Ajuntament de Terrassa a l’acord signat per la FEMP i l’Estat el 4 d’agost, argumentant que malgrat que es posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades pel municipalisme.

 La moció destaca la proposta d’excloure els ajuntaments sense romanents del repartiment dels 5.000M€ de fons estatals, als quals sí que tindrien accés els ajuntaments que transfereixin el seu superàvit voluntàriament en préstec a l’Administració General de l’Estat.

 Finalment, la moció insta a la Generalitat a crear un fons de cooperació incondicionat.