L’Ajuntament reforça el dispositiu de neteja per respondre a les necessitats d’aquestes festes

L’empresa municipal encarregada de la neteja i recollida de residus, Eco-Equip, ha reforçat el personal durant aquesta campanya nadalenca.

Amb l’objectiu d’assegurar el compliment de les freqüències i els serveis, ha contractat des de l’octubre passat, i de manera temporal, un total de 60 persones per cobrir baixes, vacances i reforçar el servei. I és que a l’època de Nadal coincideix l’increment de la producció dels residus amb els reajustaments propis del servei, necessaris per al gaudi dels dies festius dels i les treballadores.

Per això, es du a terme un pla específic per garantir que el servei de neteja i recollida de residus es continuï prestant de la millor manera possible. Les incorporacions permeten substituir el personal que gaudeixi d’alguns dies festius durant aquest període i, al mateix temps, comptar amb recursos per fer els reforços en moments puntuals.

El pla contempla tant el manteniment de les freqüències de recollida habituals com l’increment de les mateixes en moments concrets, així com també de les fraccions. Per exemple, els contenidors de cartó es buidaran els dies 6 i 7 de gener, al marge de la freqüència habitual, i en alguns casos s’intentarà fer dues vegades en el mateix dia. Igualment, la recollida porta a porta dels comerços també s’intensifica, tant al Centre de la ciutat com als barris.