L’Ajuntament reforça el servei de neteja i seguretat per Festa Major

L’Ajuntament de Terrassa posa en marxa un dispositiu de reforç dels serveis municipals tant de neteja com de seguretat. L’objectiu és garantir la convivència durant tota la Festa Major i donar resposta a les diferents necessitats dels actes programats.

Per fer-ho, Eco-Equip disposarà durant la Festa Major d’un servei específic amb trenta cinc operaris i operàries, que representa un 13% més que l’any passat. A més, durant les tardes es farà un repàs de les zones afectades entre les 14 i les 17 h i, a les 19 h, es farà el servei de buidat de papereres de les zones més crítiques. La neteja serà mecànica, a través d’escombradores, i manual, mitjançant escombres i bufadores. Així mateix, es contempla l’ús d’aigua freàtica és a dir, no potable, en zones puntuals on sigui necessari aplicar aquest mecanisme. També està previst fer una segona neteja dels principals carrers en finalitzar les tasques de neteja tant manuals com mecàniques.

Eco-Equip instal·larà també sis punts de recollida selectiva en aquells espais on estan previstos actes multitudinaris, amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania la separació de residus generats durant els esdeveniments. Estaran instal·lats a la Plaça Vella, la Plaça Nova, el Parc dels Catalans, a la carpa del parc de Vallparadís, al Vapor Gran i a la Plaça Didó.

Pel que fa a la seguretat, la Policia Municipal ha desplegat un dispositiu a la ciutat per garantir la seguretat, el civisme, la convivència i la fluïdesa del trànsit durant tota la Festa Major. Hi haurà major presència i proximitat a les zones més concorregudes, mantenint el patrullatge i la vigilància permanent als actes per facilitar el contacte amb la ciutadania i la dissuasió de conductes infractores. Alhora es farà control de conductes que puguin alterar la convivència amb especial atenció als furts de carteres i dispositius mòbils a persones que es troben zones d’aglomeracions, tenint una especial consideració a la presència policial als horaris més propers als tancaments.

També hi haurà regulació i ordenació del trànsit de vehicles a punts sensibles i quan impliqui una congestió rellevant així com afectació al transport públic. A més es farà prevenció i atenció a les violències sexuals i LGTBI-Fòbiques, a més de prevenció de conducció sota la influència de l’alcohol o drogues amb campanyes de detecció mitjançant controls estàtics específics.

Seguretat per als infants durant la Festa Major

El punt d’atenció als infants perduts és a l’atri de l’Ajuntament (Cos de Guàrdia de la Policia Municipal) al Raval de Montserrat. A més, a la Casa Soler i Palet (carrer de la Font Vella, 28) la ciutadania pot adquirir de forma gratuïta braçalets identificatius per als infants. Aquests són de color taronja fluorescent i permeten escriure el nom de l’infant i un telèfon de contacte.