L’Ajuntament reforça els serveis de neteja i recollida de residus i intensifica les mesures per fer front a l’incivisme

Continuant amb els compromisos recollits en el Pacte per la Neteja i la Recollida Selectiva de Residus, l’Ajuntament de Terrassa està implementant aquest estiu noves mesures per seguir reforçant el servei de neteja, posant l’accent en la contractació de personal i en la intensificació de les mesures contra l’incivisme, especialment després del repunt que s’ha detectat en les darreres setmanes pel que fa a abocaments incontrolats de voluminosos a l’espai públic.

Aquest mes de juliol s’han contractat més d’un centenar de persones i al setembre es posaran en marxa altres accions per millorar el servei. L’empresa municipal Eco-Equip ha contractat aquest mes de juliol un total de 125 persones, per un període d’entre un i tres mesos. La majoria de les contractacions serviran per mantenir el nivell dels serveis mentre part de la plantilla fa vacances, altres es destinaran a cobrir baixes i 33 persones reforçaran diversos serveis, principalment els de recollida de mobles i neteja de contenidors. La incorporació de més personal a la recollida de mobles s’ha traduït ja aquest mes de juliol en un notable increment en la recollida d’aquesta fracció de residus: durant els deu primers dies del mes la mitjana ha estat de 14,2 tones diàries recollides, mentre que a partir de la incorporació de nou personal, la mitjana s’ha situat en 18,5 tones diàries, és a
dir un 30% més.

D’altra banda, actualment està en marxa el procés de selecció per a contractar, el proper setembre i fins a final d’any, cinc persones per fer tasques d’inspecció. Aquestes cinc persones (quatre inspectors i un coordinador) formaran un equip que
treballarà en horari de tarda. El servei de Medi Ambient disposa d’un equip d’inspectors de residus que treballa en horari de matí, de manera que ara hi haurà inspectors al carrer durant tot el dia. La funció dels inspectors és comprovar in situ que la ciutadania gestiona correctament els seus residus, detectant conductes incíviques i denunciant les persones que cometin infraccions. Aquests equips d’inspecció intensificaran la seva acció i la seva coordinació amb la Policia Municipal, investigant sempre que sigui possible la responsabilitat de les infraccions que trobin, parlant amb el veïnat i visibilitzant la seva tasca, per contribuir a acabar amb la sensació d’impunitat que tenen algunes persones que porten a terme accions incíviques pensant que mai hi haurà conseqüències.

Prova pilot sobre recollida de voluminosos
Les accions per millorar la neteja viària i la recollida de residus fins a final d’any inclouen també una prova pilot per implantar un nou model de gestió en la recollida de mobles i voluminosos. Actualment, les persones que es vulguin desfer d’aquesta mena de residus han de trucar al telèfon gratuït 900 720 135 per saber quin dia poden baixar-los al carrer, i evitar així que les deixalles s’estiguin uns quants dies a la via pública.

El sistema que es provarà ara passa per fixar un dia de la setmana concret per a cada barri, fent innecessària la trucada prèvia a Eco-Equip. A partir del novembre i fins l’abril es durà a terme una prova pilot al barri de Segle XX i a partir d’aquí es valorarà l’extensió del model a tota la ciutat. S’ha escollit Segle XX per les característiques del barri, ben delimitat pel parc de Vallparadís i vies principals de circulació, i amb molt sòl industrial. Tot plegat fa que les zones d’aportació (agrupaments de contenidors) del barri quedin delimitades en un perímetre ben definit, minimitzant possibles confusions sobre els límits del barri.

A principis d’octubre, un mes abans de l’inici de la prova, arrencarà una campanya informativa al barri sobre el nou sistema, amb el lema «Els mobles, al dia!». S’enviaran cartes a les famílies residents informant del canvi i de quin dia és l’assignat al barri, que a hores d’ara està per determinar. Hi haurà també informadors i es distribuiran plànols del barri i adhesius amb el lema «Els mobles, al dia!», on es concretarà el dia escollit. A més, es duran a terme diferents accions de difusió enespais públics i en xarxes socials.