L’Ajuntament reforçarà i adequarà un talús a Can Boada del Pi

L’Ajuntament es fa càrrec de les obres a un talús al barri de Can Boada del Pi, al carrer dels Dipòsits. És un terreny d’uns 650 metres quadrats que fins ara l’havien mantingut els mateixos veïns i que es correspon a la part de darrera d’un edifici al que s’accedeix des de la l’avinguda de Can Boada del Pi.

En aquest temps s’hi havien anat fent petites actuacions parcials i provisionals, com ara unes escales construïdes de manera artesanal, que feien funcions de mur de contenció. El consistori, conscient que era necessària una actuació més estructural, retirarà aquests elements i hi construirà un mur de contenció definitiu a la base del talús i també una escala que permetrà anara des de la base fins al peu d’un edifici, al mateix carrer dels Dipòsits.

De la mateixa manera, es retiraran basaments de punts de llum en desús i els cablejats que hagin pogut quedar. També s’hi farà una actuació de jardineria, amb replanatcions arbustives puntuals i un nou sistema de reg.

L’actuació, que es realitza en el marc del programa Terrassa Barris en Marxa, té un pressupost de 24.000 euros, tindrà una durada de dos mesos.