Busos 2

L’Ajuntament renovarà la flota amb 10 nous busos híbrids

La flota d’autobusos de l’Ajuntament de Terrassa es renovarà amb 10 vehicles híbrids. El consistori els adquirirà mitjançant un arrendament en modalitat de ‘leasing’ (arrendament amb opció de compra) amb un termini d’amortització dels busos de set anys. És, per tant, una operació que afectarà els comptes dels propers set exercicis.

Busos 3

Pel que fa al procés de licitació del nou contracte de busos, el ple sotmetrà a votació l’informe de les al·legacions presentades per les empreses interessades, tant a l’estudi preliminar de mercat com a la Memòria Econòmica i Financera (MEF). En aquest cas, han fet aportacions Avanza i Moventis. Sagalés és la tercera empresa interessada. Tot plegat passarà per la Junta Consultiva de Contractació abans d’iniciar la licitació pròpiament dita.