L’Ajuntament tanca el 2016 amb un superàvit de 12 milions

L’Ajuntament ha tancat el 2016 amb un superàvit de més de 12 milions d’euros. Aquest estalvi s’ha aconseguit gràcies a l’obtenció de més ingressos dels previstos en impostos propis com la plusvàlia, l’IBI i l’impost de construccions, i al pagament de subvencions que la Generalitat tenia pendents amb Terrassa. Gràcies a tot això s’han obtingut més de vuit milions. Paral·lelament, s’han aconseguit prop de 4 milions més gràcies a un estalvi en la despesa pressupostada. És a dir, s’ha gastat menys del que s’havia planificat en,per exemple, la compra de béns, la contractació de serveis externs, personal o inversions financerament sostenibles. Aquestes últimes, un cop executades, han generat estalvis d’1,2 milions d’euros.

Aquesta xifra és la que el ple ha aprovat destinar per amortitzar deute pendent, especialment els crèdits amb interessos més alts. Com és habitual, l’obligació de la llei estatal d’amortitzar deute amb el superàvit ha tornat a generar debat.

Amb aquest pagament, els préstecs pendents baixen a 154,5 milions, fet que rebaixa la ràtio del deute de l’Ajuntament per sota del 75%. Això significa que el consistori ja no estarà obligat a demanar autorització a la Generalitat a l’hora de demanar préstecs.