L’Ajuntament trobarà una solució per a la vintena d’alumnes que encara estan fora de la FP

El Servei d’Educació de l’Ajuntament i els Serveis Territorials del Vallès Occidental esperen trobar una solució per aquest curs per a la vintena de persones que finalment no han trobat plaça a la Formació Professional. Després de les 800 persones que al mes de juliol van quedar fora, ara i després d’ampliar cursos i ràtios de les professions més demandades, la llista s’ha reduït a unes quinze persones i fins i tot en algunes especialitats hi ha places vacants.

Al Vallès, a principis de mes es va obrir un període extraordinari de matriculació i es van obrir nous cursos com ara d’auxiliar d’infermeria o sistemes microinformàtics i xarxes, per donar resposta a les 800 persones que no tenien plaça. En l’actualitat a Terrassa hi ha cursos amb places vacants com els vinculats a la indústria tèxtil, el d’instal·lacions i manteniment o el d’hostaleria. Solucionada la situació per aquest curs, Terrassa defensa la seva participació en la taula de planificació per a la Formació Professional.

Per la seva banda el Departament d’Ensenyament recorda que l’increment de demanda és un fet excepcional que s’ha produït per diferents motius. Un d’ells és l’augment de persones adultes que volen enriquir el seu itinerari formatiu i millorar la seva ocupabilitat. De les 48.843 sol•licituds que s’han rebut per cursar un cicle formatiu de Grau Mitjà, únicament 24.659 provenien d’estudiants que el passat curs estaven matriculats a 4rt d’ESO.

Per tant, pràcticament el 50% d’aquestes sol•licituds van arribar de població de més edat que no provenia de la continuïtat del sistema i que han aprofitat per formar-se en el context de crisi econòmica derivada de la de Covid-19. Des del Departament es considera  que hi ha també d’altres factors que expliquen aquest interès en els ensenyaments, com són la millora continuada de l’oferta i la creació de nous cicles formatius, la qualitat dels ensenyaments, l’increment en els darrers anys de l’FP Dual o l’èxit de la inserció al mercat d’aquests estudis.

Aquest dilluns, el Conseller d’Educació, Josep González-Cambray, ha anunciat alguns canvis de cara el curs 2022-23 en el procés de preinscripció i matrícula de l’FP. Primer que es posaran nous criteris d’accés per garantir que tot l’alumnat de 4rt d’ESO tingui una plaça dins una de les 24 famílies professionals de grau mitjà que l’aspirant hagi escollit. Segon que s’introduiran canvis al procés de preinscripció i matriculació d’aquests ensenyaments i s’avançarà el procés al mes de març. I finalment es farà una oferta pactada amb l’Agència de l’FP, el Departament d’Empresa i Treball i els agents socials per tal que aquesta sigui el màxim d’adaptada al mercat laboral i a les necessitats del territori.