L’Ajuntament va reduir un 16% la despesa en medi ambient el 2019

L’Observatorio de Servicios Urbanos, l’OSUR ha analitzat la despesa pressupostària de Terrassa en l’últim any, destacant una important reducció pel que fa a la partida de medi ambient.

Aquest ens desgrana els pressupostos de vint ciutats espanyoles i en fa l’evolució des del del 2010 en base a xifres oficials. Els comptes del 2019, per tant, fan referència al darrer pressupost aprovat pel govern socialista d’Alfredo Vega.

Segons OSUR, en el que més es va gastar l’Ajuntament va ser en benestar comunitari, que inclou serveis com la gestió de residus, neteja viària, subministrament d’aigua i enllumenat, entre d’altres. La despesa va ser de 136,66 euros per habitant. En segon lloc hi trobem educació, amb 116,34 euros per habitant. Les següents partides per ordre de despesa són seguretat (67,51€) i transport públic (42,02€).

En la partida de medi ambient, l’informe de l’Observatorio de Servicios Urbanos destaca que ha baixat un 16%, passant dels 8,62€ per habitant el 2018 als 7,21€ el 2019.

Per últim hi ha les despeses en promoció de l’esport (2,36€ per habitant) i turisme (2,31€ per habitant), que l’observatori situa molt per sota de la mitjana de les ciutats analitzades (9,92€ i 4,55€ per habitant, respectivament).

L’informe conclou que «la despesa en benestar comunitari es va centrar en la recollida i la gestió de residus, tot i que la neteja continua sent el problema més greu dels terrassencs», segons el baròmetre del mateix observatori del 2018.