L’Ajuntament vol equiparar els ajuts de les famílies nombroses i les monoparentals

Tots els grups municipals impulsaran un acord de Junta de Govern per demanar a l’estat un canvi en la normativa per atorgar subvencions i equiparar els ajuts de les famílies nombroses a les famílies monoparentals. Ara per ara l’Ajuntament havia establert una línia d’ajuts pel pagament de l’Impost de Béns Immobles, l’IBI, per a persones amb pocs recursos i les famílies monoparentals.

L’Estat ha denegat aquest sistema de pagament i ara el Consistori està buscant una nova fórmula per fer arribar els ajuts al centenar de casos que hi ha a Terrassa. L’objectiu de l’Acord és que d’altres ajuntaments se sumin a la iniciativa i aconseguir canviar la Llei estatal d’Hisendes Locals que regula aquest tipus de subvencions.

D’altra banda a la Comissió de Serveis Generals i Govern Obert també s’ha aprovat una pròrroga de set mesos en la concessió a les empreses que gestionen el Servei d’Atenció Domiciliària, el SAD. El temps suficient per concloure un estudi sobre la millor forma de gestió del servei a domicili, i negociar un nou contracte-programa amb la Generalitat que regularà els pròxims 4 anys de l’atenció domiciliària a la ciutat.