L’Ajuntament vol una normativa menys restrictiva per a la implantació de centres de culte

L’Equip de Govern espera obtenir els vots suficients en el pròxim ple, per aprovar la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística per a la implantació dels centres religiosos i de culte. El Govern modifica l’antiga proposta i la fa menys restrictiva que la del maig del 2013 i que durant dos anys va quedar suspesa. La principal novetat d’aquesta modificació és la supressió de la condició de les distàncies mínimes entre centres de culte segons l’aforament.

La normativa no limita tant els centres petits i mitjans en el casc urbà i així evita generar barris d’una determinada confessió. També se suprimeix la condició de l’amplada dels carrers però es manté que els locals superiors per a 100 persones d’aforament, no poden estar en carrers inferiors als 6 metres d’amplada. La modificació manté l’essència de la normativa però és més permisiva per a la implantació de centres de culte petits repartits pel casc urbà, és a dir, inferiors a les 50 persones.

L’ampliació de la mesquita de la plaça de Catalunya a l’edifici del costat, sol•licitud que va provocar la suspensió de les llicències, es podrà fer sempre que el nou edifici tingui entrades i sortides independents del centre de culte. A Terrassa hi ha 49 centres de culte de 8 confessions diferents. 13 d’aquests centres són incompatibles amb la nova normativa i s’hauran d’adaptar a la nova proposta. Els grups a l’oposició han anunciat la seva abstenció i per tant el Govern necessitarà dos vots més per aprovar la modificació.

Mentre que des d’Esquerra Repúblicana-Moviment d’Esquerres es considera que la normativa anterior promocionava els centres de culte petits en detriment de les grans concentracions, Terrassa en Comú i la CUP recorden que s’ha de tenir en compte el nou Pla de Mobilitat alhora d’atorgar llicències. Per la seva banda Ciutadans supetida el seu vot afirmatiu a que l’Alcalde obri el debat real i general, diuen, sobre la modificació del Pla General d’Ordenació Municipal, el POUM.