L’alcalde Jordi Ballart reorganitza el cartipàs municipal

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha signat avui dimecres un decret pel qual es modifiquen les delegacions d’alcaldia i, conseqüentment, el cartipàs municipal per a la resta del mandat. Ballart ha explicat que aquests canvis es deuen a «la voluntat de l’Equip de Govern de millorar l’eficiència d’aquest executiu». Ha assegurat, a més, que «la repriorització de les finances municipals i els instruments per preveure la reactivacio econòmica són clau per superar la crisi de la Covid-19».

Les reorganitzacions del cartipàs, segons Ballart, «són ajustos que es realitzen de forma habitual durant els mandats i que formen part de la normalitat democràtica. El que busquem és aprofitar al màxim el potencial dels regidors i regidores, la seva expertesa, l’experiència adquirida i rellançar àrees que es preveuen que siguin vitals per al futur més imminent de la ciutat».

Els regidors i regidores que veuran modificades les seves atribucions a partir d’avui són els següents:

Isaac Albert, serà tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert. Assumeix les regidories de Serveis Econòmics; Organització i Recursos Humans; Gestió Tributària i Recaptació; Serveis Jurídics; Contractació; Patrimoni; Atenció Ciutadana; Serveis Funeraris i Cementiri.

Núria Marín, serà tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la ciutat. Assumeix les regidories de Projecció de la ciutat; Indústria i Polígons; Empresa; Ocupació i Formació Professional; i Consum.

Rosa Boladeras, assumeix les tasques de regidora de la Societat Municipal de Comunicació, adscrita a l’Àrea de Presidència.

Jennifer Ramirez, incorpora a les seves delegacions la de Relacions Internacionals, que passa a l’Àrea de Presidència.

Ona Martínez, assumeix la regidoria de Ciutadania, de l’Àrea de Drets Socials, s’encarregarà de Plans i Projectes de ciutat, i de Drets Humans.

Mónica Polo, serà la nova titular de la regidoria de Capacitats Diverses de l’Àrea de Drets Socials, i d’Accessibilitat.

Regidors i regidores de districte

Pep Forn, passarà a ser regidor del Govern Municipal al Districte 1
Núria Marín, assumirà les funcions de regidora del Districte 2
Miguel Angel Moreno, serà regidor del Govern Municipal al Districte 7