L’alumnat de 4t d’ESO s’examina de les competències bàsiques

Aquests són els alumnes de 4t A d’ESO de l’Institut Terrassa. Estan fent les proves d’avaluació que permeten determinar el grau d’assoliment de coneixements en acabar l’etapa d’ensenyament obligatori.

En aquest mateix centre, 3 aules més s’examinen, entre aquest dimecres i dijous, de les competències bàsiques. Concretament s’avalua la competència comunicativa lingüística (llengua catalana, castellana i estrangera), la competència matemàtica i la competència cientificotecnològica.

En aquesta novena edició de les proves, hi ha dues novetats: els alumnes tindran un únic full per a les respostes i una plataforma digital facilitarà el procés de correcció.

Els 120 alumnes d’aquest institut formen part dels prop d’11.000 de la comarca (80.000, a tot Catalunya) que també s’avaluen.