L’alumnat de Primària podrà escollir entre tots els instituts de la seva zona

A partir del curs que ve els centres d’ensenyament de Primària es podran adscriure a tots els instituts de la seva mateixa zona per continuar amb els estudis de Secundària. El sistema d’adscripcions vigent provoca que alguns centres de Primària estiguin adscrits a un, dos o fins i tot a tres centres de Secundària. Ara amb el nou sistema els alumnes de cada centre de Primària podran anar a qualsevol dels instituts de la seva zona.

Una comissió del Departament d’Ensenyament conclou els detalls del nou sistema, que donarà la mateixa oportunitat a totes les escoles per escollir institut entre tots els què hi hagi en cada zona. El Consell Escolar celebrat aquest dimarts al nou institut de Les Aymerigues, a Roc Blanc, també ha tractat la problemàtica dels menjadors escolars. Mentre la comunitat educativa i l’Ajuntament coincideixen en què cap alumne es quedi sense menjador per impagament, algunes veus alerten de la morositat professional.

És ha dir, de les 581 famílies detectades per impagament durant el mes novembre a Terrassa, només 11 es troben en una situació real de precarietat econòmica. El Consell Escolar estudia una fórmula per fer pedagogia familiar i que cada unitat es responsabilitzi de les seves despeses escolars. Finalment el Consell Escolar ha donat suport a un manifest dels directors de centres en el qual alerten del malestar a la comunitat educativa per la falta de recursos que provoca un augment d’alumnes per aula i la rebaixa de l’atenció educativa als estudiants.