L’Anella Verda creix fins a les 122 hectàrees amb el nou Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal

Terrassa ja disposa d’un nou Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal: substitueix l’anterior de 2006, tindrà una vigència de 20 anys  i augmenta la superfície forestal ordenada a l’Anella Verda fins a les 122’29 hectàrees. És un increment de terreny de gairebé el 30%, ja que fins ara la superfície de l’Anella Verda era de 94’63 hectàrees. Arran d’aquesta actuació, s’afegeixen al registre municipal dues noves finques: Can Candi i una parcel·la just darrere del Parc Audiovisual. Ambdues se sumen així a Can Barba, Can Bonvilar, Can Viloca i Torrebonica.

L’objectiu principal del nou pla és ajudar a gestionar els boscos d’ús públic de la ciutat. En aquest sentit, contempla potenciar l’alzina perquè vagi substituint el pi blanc, sent tots dos arbres les espècies actualment predominants en la massa forestal egarenca. Pel que fa a la tala dels arbres, se centrarà sobretot en els exemplars morts i els torts, reservant aquells amb diàmetres especialment grans i deixant la fusta morta per potenciar la biodiversitat. També es contempla la possibilitat de tallar arbres que facilitin el pas per l’interior del bosc i la presència de ramats. El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Carles Caballero, ha destacat que “en un context de canvi climàtic i de pèrdua de biodiversitat, cal vetllar per la per la preservació i la sostenibilitat dels nostres boscos i dels seus ecosistemes naturals”, motiu pel qual el nou pla “permet fer una estratègia i una planificació d’allò que cal fer per garantir la seva pervivència dels boscos municipals”.

Tal com passa a la resta de Catalunya, a Terrassa la gran majoria dels boscos són de propietat particular: el 82%. El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal és una eina d’ordenació forestal tant dels boscos públics com privats de Catalunya que s’aplica a les finques superiors a les 25 hectàrees, planificant les actuacions a realitzar-hi. En el cas dels boscos públics, qui aprova aquest tipus de plans és el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.