Foto Vapor Ros Equipament

L’antiga fàbrica del Vapor Ros podrà acollir equipaments

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ha validat la modificació del planejament municipal de Terrassa que permetrà qualificar l’antiga fàbrica del Vapor Ros com a equipament.

De fet, el canvi afecta un conjunt d’edificis del centre però el gruix se centra en aquest vapor i en la casa Mariano Ros. En aquest últim cas, s’admetrà la instal·lació d’usos terciaris, especialment de petit comerç, oficines, o sanitaris-assistencials en la seva planta baixa, per dinamitzar el front del carrer.

La rectificació comporta una notable reducció del sostre privat, que passa d’uns 11.300 a poc més de 400 metres quadrats. Finalment, s’estableixen condicions més concretes per a la protecció de les naus del Vapor Ros.

Foto Vapor Ros Equipament