L’aplicació del Blockchain permetrà millorar la conservació i seguretat dels arxius

Cada cop s’estén mes el concepte de cadena de blocs, més conegut amb el nom anglès de blockchain. Es tracta d’una base de dades distribuïda, disseminada i replicada per la xarxa que guarda la informació de manera encadenada, unidireccional, cronològica i seqüencial. Així, queda protegida davant de tercers que hi vulguin accedir il·legítimament i a la vegada, en no estar en únic punt, es més difícil de perdre.

En Christian Moreno és tècnic de gestió documental del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Com a treball de final de postgrau va fer un estudi estudi sobre l’aplicació del Blockchain en la gestió documental com a alternativa per la preservació digital a llarg termini.

Christian Moreno reconeix que el concepte de cadena de blocs no ha entrat encara en el món de la gestió de documents com ho ha fet en altres sectors. Confia, però, que el seu treball, pugui ser una base per començar a treballar-hi.