L’artista Patricio Rivera presenta el seu projecte Drawing machine

L’artista Patricio Rivera ha presentat aquest dijous a Bau House, el bar de la Casa Baumann, el projecte Drawing machine (Màquina de dibuix) per al qual ha creat robots i aparells que pinten amb algoritmes visuals que es despleguen sobre el paper.

Rivera ha comentat entre els presents diversos treballs de la seva autoria i ha fet una demostració del seu robot dibuixant.

Fa servir JAVA com a llenguatge de programació. Tal com explica Patricio Rivera, Drawing machine és un projecte d’investigació en curs que explora les possibilitats d’ús de la fabricació digital, l’enginyeria mecatrònica i la robòtica en les pràctiques artístiques contemporànies.