L’atenció a persones en situació vulnerable durant el confinament supera les 10.000 intervencions

Un divendres més, l’Ajuntament de Terrassa ha fet públiques les dades dels serveis municipals essencials prestats des que va començar l’estat d’alarma. En aquesta actualització destaca que s’han superat les 10.000 intervencions pel que fa a l’atenció social a persones en situació vulnerable. Del 16 de març al 29 d’abril s’han registrat 2.148 atencions presencials i 9.606 telefòniques. D’aquestes, 222 presencials i 1.555 telefòniques han estat aquesta setmana, entre el 24 i el 29 d’abril. La tipologia de les demandes ha estat, entre d’altres, per ajuts econòmics, consultes sobre les beques de menjador i suport domiciliari.

Pel que fa a l’atenció a persones sense sostre, el Centre d’Acollida Frederic Soler per a persones sense sostre, amb una capacitat de 60 places, actualment està ocupat per 46 homes i 10 dones. El total de pernoctacions acumulades són 2.080, des que es va habilitar el dia 19 de març. També, des que el dia 23 de març es va habilitar l’espai de famílies situat a l’Alberg de Joventut, s’han acumulat 561 pernoctacions. Actualment hi ha 5 infants i 5 persones adultes. Aquest espai també està disponible per acollir qualsevol cas de violència masclista que es pugui produir durant l’emergència. Per la seva banda, el Centre de Distribució Social d’Aliments de Terrassa, des del 16 de març, ha fet un repartiment total de 3.421 lots d’aliments. Aquesta darrera setmana, entre el 24 i el 29 d’abril s’han entregat 395 lots a 311 famílies (971 persones). Entre el 24 i el 29 d’abril s’ha fet lliurament de talons i targetes moneder per a 94 menors beneficiaris. El Servei d’Ajut a Domicili (SAD) ha prestat entre el 24 i el 30 d’abril servei a 625 domicilis de la ciutat. Des del 16 de març, aquest servei porta acumulats
18.281 serveis prestats a 1.444 domicilis. Pel que fa al servei de Teleassistència, entre el 24 i el 30 d’abril, 5.015 persones disposen del servei. Així, el total acumulat es del 16 de març és de 5.053 persones. Per tancar el capítol de serveis socials, el Servei d’Àpats a domicili ha acumulat entre el 24 i el 30 d’abril, un total de 1.697 menús a 229 persones, de les quals 9 han estat altes noves. Des del 16 de març, el total és 8.936 menús per a 273 persones.

Des del 16 de març fins al 30 d’abril (ambdós inclosos), el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha realitzat 756 atencions de seguiment i 54 d’urgència, registrant-se 810 actuacions en total. En el mateix període, el Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) ha atès un total de 53 persones, 50 de seguiment i 3 de noves, registrant-se 172 atencions en total. De les persones ateses, 37 han estat persones del col·lectiu LGTBI+ i la resta, 16 familiars.

En aquests moments, el Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD) de Terrassa acull a les seves instal·lacions un total de 75 gossos i 35 gats. Aquesta setmana s’ha tramitat l’adopció de 20 gats i 2 gossos.

En l’àmbit del transport públic, des del dia 27 d’abril s’ha passat a 37 vehicles en circulació, quan durant les primes setmanes de l’estat d’alarma eren 29. Abans de la crisi eren 56. Aquesta darrera setmana les persones usuàries del bus fins el passat dia 29 d’abril han estat 5.316. Aquesta dada suposa una reducció del 90% respecte un període habitual. La resta del trànsit a la ciutat continua registrant una davallada destacable: a les principals avingudes el descens d’aquesta darrera setmana ha estat del 65%, mentre que en l’anterior havia estat del 58%. El consistori apunta que aquesta diferència es podria deure a les pluges de fa quinze dies. Aquesta reducció general del trànsit provoca una millora en els nivells de contaminació atmosfèrica a Terrassa, un indicador que també millora amb l’absència de pluja: la concentració en òxids de nitrogen i les partícules en suspensió han disminuït un 52,29 % i un 55,08 % entre el 20 i el 26 d’abril, respecte la setmana de l’1 al 13 de març. La setmana passada era de 58,72% i 36,43% respectivament, respecte el mateix període inicial abans de l’inici de l’estat d’alarma. Pel que fa al nivell de qualitat del so a la ciutat, durant les cinc primeres setmanes de confinament ha estat de 5,2 dB(A) de mitjana (s’han registrat moments del dia, i dies de la setmana, en què aquests valors han estat més alts). De dilluns a dijous la mitjana ha estat de 3,9 dB(A) i, de divendres a diumenge, de 7 dB(A). L’estudi s’ha elaborat comparant els valors mitjans setmanals dels principals indicadors durant les setmanes de reclusió, amb un patró calculat a partir d’una mitjana anual de 2019. El monitoratge de les dades s’ha fet amb els 9 punts de control operatius, situats en llocs estratègics de la ciutat, que permeten analitzar l’evolució dels nivells sonors.

Des de Taigua s’informa que els serveis mínims determinats per l’abastament d’aigua potable de Terrassa funcionen amb normalitat. Durant aquestes setmanes de confinament, s’han produït 2 avaries principals. La primera es va localitzar el 24 de març al barri de Can Palet, provocada per una fuita que, en diferents fases, va afectar als carrers de Colom, de Marinel·lo Bosch i de Ramon y Cajal. La segona, en canvi, registrada el 23 d’abril, va tenir una major afectació (barris de Can Boada, Torrent d’en Pere Parres i Sant Pere Nord) ja que, a causa d’unes obres, es va trencar la canonada principal de distribució al carrer de Transversal.

Sobre la campanya d’inspecció de residus, entre el 16 i el 30 d’abril, s’han realitzat 83 inspeccions, s’han realitzat 145 entrevistes i aixecades 28 actes, amb més del 80% per infraccions de particulars. En la segona setmana l’equip d’inspectors de residus ha de posat sancions per un import de quasi 12.000 euros (11.840 euros). El serveis de recollida mantenen les freqüències habituals. Pel que fa a la recollida de mobles i voluminosos, continua la disminució considerable, havent-se suspès el servei amb trucada prèvia. També s’ha reduït el volum del servei de recollida porta a porta de cartró comercial. S’ha incorporat el servei de baldeig nocturn en zones de més presència de persones, com les proximitats a supermercats, centres atenció primària, centres sanitaris, etc. En neteja viària, s’han anat reduint progressivament tots els serveis, per la baixa activitat ciutadana a la via pública, deixant els de neteja d’entorns de contenidors, buidat de papereres i similars.

Si parlem de feina, el Servei d’Ocupació – Foment de Terrassa SA ha realitzat un total de 2.423 atencions a persones de la ciutat des de l’inici de la crisi. D’aquestes, 674 han estat tutories telefòniques de persones que ja són usuàries del servei i requereixen el seguiment del personal tècnic.; 1.138 entrevistes telefòniques per gestions de la borsa de treball; i 611 assessoraments via mail. A més, s’han realitzat 1.214 trucades i s’han realitzat enviaments (mailings) a 24.702 adreces. L’activitat via web ha registrat 681 noves altes, i s’han realitzat 3.244 actualitzacions de perfils via web. Pel que fa a empreses ateses, s’han realitzat 593 atencions amb assessorament telefònic, i s’han realitzat 4.283 assessoraments i comunicacions per correu electrònic. En aquest període de temps, la Borsa de treball ha gestionat 102 contractacions laborals, per les que s’han rebut 2.101 candidatures i s’han enviat 953 CV per a cobrir-les. Les altes a la borsa en aquest període de temps han estat 616. D’altra banda, el Servei d’Emprenedoria Economia Social ha realitzat 76 assessorament individuals, dels quals, 13 han estat actuacions d’assessorament en l’àmbit de l’economia social, 41 consultes sobre la reactivació de l’activitat i 22, han estat tutories telefòniques a persones emprenedores usuàries del Servei. També s’han realitzat 362 mailings a les entitats de l’ESS amb informació sobre programes d’orientació en aquest àmbit i en aquests moments d’emergència sanitària, així com un enviament a 1.133 persones emprenedores i pimes per conèixer el seu impacte de la Covid-19 i informar-los sobre els ajuts. Al MarketPlace Terrassa Covid-19, que gestiona el Servei d’Innovació, ja s’han donat d’alta 105 empreses que ofereixen solucions, coneixements i demanda, al teixit productiu de la nostra ciutat per establir sinergies i aliances per enfortir la seva capacitat de resiliència en aquests moments de crisi.

279 són les gestions i atencions telemàtiques realitzades al Servei de Consum des del 13 de març, 176 d les quals relacionades directament amb la crisi del nou coronavirus. També s’ha creat un equip específic per a fer la distribució de les mascaretes pels comerços de la ciutat, així com continua la campanya a través de les xarxes socials i del web municipal per aconseguir les dades de contacte de totes els comerços de la ciutat per mantenir-los informats, així com per saber els que estan oberts per a poder-ho fer públic al nou web botiguesobertes.terrassa.cat.

Finalment, entre el 13 de març i el 30 d’abril, el telèfon d’informació municipal 010 ha atès un total de 17.294 trucades. Fins el dia 13, eren 7.469.