L’Edifici Estació de Mútua Terrassa entrarà en funcionament a principis de setembre

Les obres de l’Edifici Estació, a l’Avinguda Jacquard i just a sobre de la parada Vallparadís – Universitat dels Ferrocarrils, encaren la recta final. En poc més d’un mes, Mútua Terrassa ja hi traslladarà part dels seus serveis assistencials ambulatoris. Consultes Externes i l’hospital de Dia iniciaran la seva activitat al nou emplaçament el 3 de setembre, i el Servei de Rehabilitació, fins ara ubicat al Centre Vallparadís i al CAP Rambla, ho farà el 13 de setembre. Els serveis es distribuiran en tres plantes que sumen 15.000 metres quadrats.

A la planta -1 hi anirà Rehabilitació i les especialitats relacionades amb l’aparell locomotor. La planta -2 estarà reservada al conjunt d’especialitats mèdiques i a l’Hospital de Dia. També hi haurà la Unitat Preoperatòria així com les unitats funcionals de crònics, pneumologia i insuficiència cardíaca. Per últim, la planta -3 acollirà les Especialitats Quirúrgiques així com determinades àrees funcionals.

Les noves consultes externes comptaran amb un centenar de consultoris, fet que suposarà un augment de quinze. La nova distribució dels espais s’ha dut a terme amb criteris de proximitat entre les especialitats i els pacients disposaran de circuits més amables i intuïtius que haurien d’agilitzar els fluxos assistencials.

L’Edifici Estació esdevindrà un nucli de connexió entre l’Avinguda Jacquard i el Parc de Vallparadís, adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. La capacitat del nou espai li permetrà futurs creixements.

El trasllat dels serveis serà gradual, uns dies abans de la posada en funcionament. En aquests dies d’impàs les àrees que ho requereixin oferiran serveis essencials sota criteri mèdic dels quals s’informarà prèviament als pacients afectats.