L’educació i la gent gran centren el penúltim dia de campanya del PSC

El PSC ha centrat el penúltim dia de campanya electoral en l’educació. D’entre la cinquantena de propostes que presenten, destaca l’ampliació de la xarxa d’escoles bressol, l’impuls d’una Escola de Noves Oportunitats i treballar per una educació inclusiva. Pel que fa la formació professional, aposten pels centres integrats i l’FP dual, amb una xarxa d’empreses molt més àmplia per a les pràctiques. També es comprometen a dotar de recursos els plans anunciats per Tot per Terrassa però que no s’han implementat.

Els socialistes també han parlat dels drets de la gent gran i de l’envelliment actiu. En aquest sentit asseguren que construiran un centenar d’habitatges dotacionals a Sant Pere Nord i desplegaran les oficines de gent gran per tots els districtes.

També executaran el pla d’accessibilitat per reduir les barreres arquitectòniques i redefiniran les línies d’autobús per millorar la mobilitat.