Leitat estudia el valor dels insectes per la dieta i la producció d’aliments

El Centre Tecnològic Leitat, a través de la seva seu situada a Vilanova del Camí, participa des del passat 1 d’octubre en el projecte Susinchain, destinat a investigar en la producció d’insectes com a font proteica de qualitat per a l’alimentació animal i humana.

El projecte compta amb un consorci multisectorial dins el qual Leitat participa en el processat de larves per a l’obtenció de farines proteiques.

Els insectes estan considerats com el nexe que falta dins el sistema alimentari per arribar a una economia circular que permeti fer front de manera sostenible al constant creixement de la població mundial.

Les estimacions calculen que, l’any 2050, hi haurà més de 9.000 milions de persones al planeta, una xifra que comportarà una demanda més elevada d’aliments.

Els insectes i productes derivats ja han estat reconeguts com una font d’obtenció de proteïnes molt valuosa. Estudis com el que fa Leitat al Centre Tecnològic Anoia han de servir per proporcionar les dades necessàries com per reduir el cost de la producció, processat i comercialització de productes alimentaris a base d’insectes i aconseguir que s’integrin en la dieta humana de manera segura i sostenible.

Els objectius del projecte són aconseguir que un 10% de la proteïna de dietes animals i un 20% de la dels humans es reemplaci amb proteïna d’insectes. La previsió és que el projecte, dotat amb més de 8 milions d’euros de pressupost, es perllongui durant quatre anys.