Leitat estudia la sostenibilitat dels sistemes bioelectroquímics en el tractament d’aigües

El laboratori Leitat participa en diversos projectes d‘investigació europeus per millorar la sostenibilitat en els processos de tractament d’aigües. Els sistemes bioelectroquímics (BES) pretenen aconseguir disminuir l’energia consumida en processos de depuració i tractament d’aigües residuals. Tot i que de moment encara no s’ha aconseguit demostrar la seva viabilitat, sí que s’intenta augmentar la sostenibilitat en el consum d’energia.

Tot i això les tecnologies BES tenen d’altres usos potencials, els quals s’estan desenvolupant en els projectes d’investigació que finança la Comissió Europea amb programes com ara MIDES, Run4Life o Greener. El projecte MIDES està desenvolupant un sistema més sostenible de desalinització de l’aigua marina per obtenir aigua potable a un cost més baix que l’actual. El Run4Life vol canviar el paradigma de la gestió d’aigües residuals domèstiques.

S’hi investiguen nous processos per obtenir fertilitzants per a l’agricultura a través de la recuperació de nutrients de les aigües residuals. En aquest sentit el Leitat ha desenvolupat un sistema BES per a l’obtenció de fertilitzants recuperant el nitrogen de les aigües negres. Aquesta tecnologia permet eliminar el 82 per cent de nitrogen d’aigües brutes i recuperar-ne el 61 per cent en forma de fertilitzants. El programa Greener desenvolupa tècniques de baix cost per eliminar els contaminants del medi ambient.

Es tracta de l’aplicació en terres i aigües contaminades, d’un sistema per diluir metalls, hidrocarburs, pesticides i antibiòtics. Leitat conclou que els sistemes bioelectroquímics són més eficients i sostenibles que les tecnologies actuals en el tractament d’aigües residuals, amb l’eliminació de contaminants i recuperació d’energia i nutrients. El principal repte: la implantació de les tecnologies BES al mercat com una alternativa més per fomentar la sostenibilitat.