LEITAT treballa en dos projectes per millorar les aplicacions de la robòtica col·laborativa

La robòtica col·laborativa és una tecnologia madura que ja s’ha establert al mercat. Amb tot, s’estan investigant quines són les millors aplicacions d’aquests cobots, que permeten treballar conjuntament els robots amb les persones en la mateixa zona sense perill.

En aquest terreny, el Centre Tecnologic LEITAT participa en dos projectes que permeten fer-los més segurs i eficients i que compten amb finançament europeu.

Amb LoomingFactory busquen un sistema que eviti col·lisions sense haver d’arribar al contacte mitjançant un sistema extern de mesura òptica.

LEITAT també treballa en una iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de Terrassa, per aplicar la robòtica col·laborativa en el sector sanitari, en concret, en l’àmbit de la rehabilitació. Un professional supervisarà i programarà el robot per fer aquesta tasca, alhora que podrà mesurar el progrés de forma objectiva.

Caldran un mínim de dos anys per comprovar l’efectivitat d’aquest robot i la seva possible aplicació terapèutica.